Wykonujemy pełen zakres usług spawalniczych  na obiektach nowobudowanych i modernizowanych o wysokich wymogach jakościowych. Dysponujemy zespołem certyfikowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy. Uprawnienia wydawane są przez Jednostki Notyfikowane takie jak TUV, DNV GL na podstawie egzaminów zgodnych z normą DIN EN 287-1. Nadzór nad kadrą spawalniczą sprawują inżynierowie o uprawnieniach EWE.

Realizujemy projekty z branży:

 • – Energetycznej
 • – Chemicznej
 • – Offshore
 • – Rafineryjnej
 • – Stoczniowej

Stosowane metody spawania:

 • – Elektroda topliwa w osłonie gazów aktywnych MAG
 • – Elektrodą nietopliwa w osłonie gazów obojętnych TIG/WIG
 • – Elektrodą otuloną

Zakres spawanych materiałów:

 • – Stale niestopowe i niskostopowe z grupy materiałowej 1
 • – Stale drobnoziarniste ulepszone cieplnie z grupy materiałowej 3
 • – Stale Cr-Mo z grupy materiałowej 5
 • – Stale CR-Mo(Ni) z grupy materiałowej 6
 • – Stale ferrytyczne, martenzytyczne z grupy materiałowej 7
 • – Stale austenityczne z grupy materiałowej 8
 • – Stale ferrytyczne – austenityczne z grupy materiałowej 10
 • – Aluminium z grupy materiałowej 22,23
© Copyright 2018 Nautil.pl